Wie zijn we

Onze cultuur is onze mensen

Wie zijn we

We geloven in een werkklimaat dat zich kenmerkt door respect voor het individu. We geloven dat diversiteit en inclusiviteit de betrokkenheid verhoogt, innovatie genereert en het bedrijf ontwikkelt. Naast uitdagende en stimulerende taken maken ook al deze zaken de Volvo Group tot een interessante werkplek.

We zijn van mening dat elke medewerker over de capaciteit en vastberadenheid beschikt om onze bedrijfsactiviteiten te verbeteren.  En we geloven dat milieu, ethiek, mensenrechten en sociale waarden ook horen bij verantwoordelijk zakendoen. Dit is waarvoor we staan en dit is onze manier van zaken doen.

Dit zijn de pijlers die bepalen wie we zijn: 
Diversiteit - Veiligheid, Gezondheid en Welzijn - Onze bedrijfscultuur en onze verantwoordelijkheden.

Volvo Diversiteit

Diversiteit

Als een van de ongeveer 100.000 medewerkers over de hele wereld wordt u met respect behandeld. Tezamen streven we naar het creëren van een inclusieve cultuur waaraan iedereen met zijn volledige potentieel kan bijdragen en waarin iedereen wordt geaccepteerd zoals hij/zij is, ongeacht geslacht, geslachtsidentiteit, nationaliteit, etnische afkomst, religie, leeftijd, seksuele geaardheid, beperkingen, enzovoort.

Onze inzet om een inclusieve werkplek te creëren en de diversiteit te verhogen is nauw verweven met The Volvo Way en de Gedragscode van de Volvo Group. Deze maken deel uit van onze grondbeginselen: Wie we zijn en waarvoor we staan.

Volvo Diversiteitsnetwerken

Diversiteitsnetwerken

Onze diversiteitsnetwerken bestaan uit groepen met medewerkers die verschillende vraagstukken op het gebied van diversiteit bekijken. We hebben momenteel netwerken voor vrouwelijke medewerkers, medewerkers die homoseksueel, lesbisch, bi- of transgender zijn (Volvo EAGLE), multiculturele netwerken en netwerken voor jonge medewerkers. En de deur staat open voor nog meer netwerken.

Bovendien hebben we een mondiaal netwerk voor vrouwelijke topmanagers: Volvo GLOW. Dit besteedt aandacht aan leidinggeven en multicultureel management en stimuleert gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Diversiteit en succes gaan hand in hand

Diversiteit en succes gaan hand in hand

We weten dat diversiteit en een inclusieve cultuur essentieel zijn voor ons succes als bedrijf omdat dit innovaties stimuleert en de betrokkenheid van de medewerkers verhoogt. Ook stimuleert het de samenwerking tussen onze locaties over de hele wereld en zorgt het voor een betere aansluiting met onze verschillende klanten. Diversiteit en inclusiviteit maken deel uit van onze strategische doelstellingen en we werken al ruim tien jaar aan een systematische verbetering van deze doelen. Het resultaat is een toenemend aantal nationaliteiten en een betere balans tussen mannen en vrouwen onder onze 300 topposities en in het medewerkerbestand in zijn geheel.

Uiteindelijk is een diverse en inclusieve cultuur ook gewoon leuker en stimulerender.

Veiligheid, gezondheid en welzijn

Veiligheid, gezondheid en welzijn

Ons werkklimaat kenmerkt zich door respect voor het individu. Uw stem wordt gehoord en uw ideeën doen ertoe. De uitdagende banen die we bieden in een internationale dynamische omgeving openen de weg naar persoonlijke ontwikkeling en aantrekkelijke carrièremogelijkheden. Onze diverse werkplekken brengen mensen samen vanuit alle gelederen van de samenleving, met hoge vaardigheidsniveaus en uiteenlopende zienswijzen: aspecten die allemaal bijdragen aan uw welzijn en gezondheid.

Veilige werkplekken waar gezondheid wordt gestimuleerd

Veilige werkplekken waar gezondheid wordt gestimuleerd

We streven naar het ontwikkelen van veilige en gezonde werkplekken. Als medewerker van de Volvo Group heeft u de mogelijkheid om te kiezen voor een gezonde en productieve levensstijl. De basis voor deze keuzes is uw eigen energie, passie en ambitie, maar ze worden ondersteund door onze cultuur en onze programma's ter bevordering van de gezondheid. We hebben hoge ambities: "We streven ernaar dat medewerkers van de Volvo Group tot de gezondste werknemers ter wereld behoren".

Onze bedrijfscultuur

Onze bedrijfscultuur

Onze bedrijfscultuur geeft uitdrukking aan hoe we met elkaar, met onze klanten en de maatschappij in zijn geheel omgaan om onze zakelijke doelen te behalen. Deze cultuur die is geworteld in onze geschiedenis, is cruciaal voor het succes van ons bedrijf op de lange termijn. Het is de basis waarop al het andere is gebouwd.

Onze belangrijkste bedrijfswaarden

Onze belangrijkste bedrijfswaarden

De cultuur van de Volvo Group kan worden samengevat in vijf zorgvuldig gekozen waarden. Ze vormen de leidraad voor ons dagelijkse optreden en ondersteunen onze besluiten op alle niveaus van de organisatie.

Ze geven uitdrukking aan onze gemeenschappelijke overtuiging die verder gaat dan regio's en eenheden, en ze vormen de basis van een cultuur die grote prestaties levert. Lees meer over onze waarden in het gedeelte Over ons.

We hebben een cultuur die grote prestaties oplevert op basis van betrokkenheid van de medewerkers. We hechten veel waarde aan:
• Succes van de klant
• Vertrouwen
• Passie
• Verandering
• Prestaties

Onze verantwoordelijkheid

Onze verantwoordelijkheid

We streven ernaar zaken te doen op een verantwoorde wijze. Dit houdt in dat we veel belang hechten aan de zorg voor het milieu, bedrijfsethiek, mensenrechten en sociale kwesties. Daarom ondersteunen en beschermen we de mensenrechten waar we kunnen binnen onze invloedssfeer. Dit is ook waarom respect voor het individu fundamenteel is binnen onze organisatie.

In lijn hiermee hebben we een lange traditie in maatschappelijk verantwoord ondernemen. We werken samen met wereldwijde organisaties, universiteiten en lokale overheden ter ondersteuning van een duurzame maatschappelijke ontwikkeling. We stimuleren ook lokale initiatieven, sponsoring en activiteiten van vrijwilligers in onze gemeenschappen.

Zaken die er echt toe doen

Als medewerker van de Volvo Group heeft u de mogelijkheid om te werken aan zaken die er echt toe doen. We lopen voorop met nieuwe technologieën en services, ontwikkelen duurzame transportoplossingen en nemen deel aan belangrijke CSR-initiatieven.

Onze bijdrage maximaliseren

Onze sociale verantwoordelijkheid als bedrijf en leverancier van commerciële transportoplossingen omvat ook het continue streven naar voertuigen die minder belastend zijn voor het milieu en het financieren van onderzoeken naar nieuwe technologieën op dit gebied. Op die manier willen we onze bijdrage aan duurzame ontwikkeling maximaliseren.

Samen geven we vorm aan een andere toekomst.

Portretten van Volvo Group-medewerkers

Elektromobiliteit staat op het punt van doorbreken

De afdeling Electric Drive System van CampX werkt aan de vervanging van de verbrandingsmotor door een elektromotor en regeleenheid, en de Volvo Group is op het punt gekomen waarop binnen enkele jaren de grootschalige productie van elektrische ...

“Accu´s zijn uiterst intrigerend“

Als je denkt dat accu's voor elektrische voertuigen vergelijkbaar zijn met die in uw elektrische huishoudelijke apparaten, mobiele telefoon of zelfs de startaccu in uw traditionele benzine- of dieselauto, dan heb je het goed mis! Tractieaccu's ...

Move the world with us

Word lid van ons team

Kom samenwerken met slimme en creatieve collega's op het gebied van transport en infrastructuur en ontwikkel geavanceerde technologieën en duurzame transportoplossingen die de toekomst van de maatschappij veranderen.