Andere entiteiten

Andere entiteiten

Naast de Truck Divisons en Business Areas is Volvo Group ook eigenaar van een aantal andere entiteiten. Deze bedrijven ondersteunen ons totale aanbod en zijn een belangrijk onderdeel van onze totale portfolio. 

Volvo Group Treasury

Volvo Group Treasury

Volvo Group Treasury, de interne bank van de Volvo Group, coördineert wereldwijd de financieringsstrategie en financiële infrastructuur van Volvo Group. Het is ook verantwoordelijk voor het beheer van alle rentedragende activa en passiva en de uitvoering van transacties in vreemde valuta. 

Volvo Group Treasury
Volvo Group Venture Capital

Volvo Group Venture Capital

Volvo Group Venture Capital is eigen investeringsbedrijf van de Volvo Group. We faciliteren partnerrelaties voor verschillende sectoren maar ook voor nieuwkomers die de mogelijkheid hebben om belangrijke partners te worden in het verbeteren van de servicegerichtheid en de productdifferentiatie. 

Volvo Group Venture Capital
Volvo Group Real Estate

Volvo Group Real Estate

Volvo Group Real Estate is de eenheid binnen de Group die het onroerend goed beheert en zich richt op het optimaliseren van de waarde van het onroerend goed van de Volvo Group en op het bijdragen aan de groei van het bedrijf. De eenheid houdt zich bezig met het beheren van onroerend goed en services op de werkplek.

Volvo Group Real Estate
Volvo Merchandise

Volvo Merchandise

Volvo Merchandise Corporation is de partner voor officiële Volvo Merchandise. Volvo Merchandise is een volledig dochterbedrijf van de Volvo Group dat merchandise ontwerpt, inkoopt en distribueert aan alle Volvo-regio's.    

Volvo Merchandise-webshop