Het bedrijf en de maatschappij verder brengen

Het bedrijf en de maatschappij verder brengen

Sociale betrokkenheid

De aanpak voor sociale betrokkenheid van Volvo Group bestaat uit activiteiten met gedeelde waarden, hulpverlening bij rampen, donaties en ondersteuning van de maatschappij. Dit bevat het stimuleren van CSR-initiatieven, het opstellen van strategische partnerschappen en het aanmoedigen van werknemers tot deelname aan vrijwilligersactiviteiten.

Voor de Volvo Group heeft het creëren van gemeenschappelijke waarden gevolgen voor zowel onze bedrijven als de maatschappij. We vergroten ons concurrentievermogen en verbeteren tegelijk de economische, sociale en milieu-omstandigheden van de maatschappij waarin we actief zijn. Het grootste potentieel voor wederzijdse voordelen is te behalen op vlakken waar onze bedrijven een sterke interactie hebben met de maatschappij. Daarom zijn dit onze geselecteerde aandachtsgebieden:

  • Scholing en ontwikkeling van kennis
  • Veiligheid in het verkeer en op de werklocatie
  • Verduurzaming en milieu

Binnen deze gebieden selecteren we zorgvuldig activiteiten met betrekking tot onze visie, bedrijfsdoelen en kerntaken die ook verband houden met de behoeften van de lokale maatschappij. 

stop look wave in china
Verduurzaming en milieu

Een positieve bijdrage leveren aan de verduurzaming van het milieu

Volvo Group heeft een langlopend partnerschap met WWF en het Climate Savers-programma en we hebben ons verplicht actie te ondernemen in de strijd tegen de klimaatverandering. De Volvo Group treedt ook als gastheer op voor de Construction Climate Challenge, waarbij we belanghebbenden en besluitvormers vanuit alle gebieden en lagen van de bouwsector uitnodigen om samen te werken aan onderzoek en ontwikkelingen rondom duurzaamheidskwesties.

De Volvo Group werkt continu aan het verbeteren van de efficiency op milieugebied in onze eigen activiteiten. We streven er ook naar om voorop te lopen met milieuvriendelijke producten voor een meer duurzame voertuigsector.

Lees meer over de activiteiten van de Volvo Group op het gebied van milieu in ons jaarlijkse duurzaamheidsrapport (PDF, 8,9 MB) of klik op de onderstaande link.

Zorg voor het milieu
Opleidingen in Afrika

Scholing en ontwikkeling van vaardigheden

De Volvo Group heeft diverse trainingsprogramma's opgezet in opkomende en gevestigde markten over de hele wereld. Deze beroepsopleidingen zorgen dat technici, monteurs, chauffeurs, operators en fabriekswerkers de juiste vaardigheden verkrijgen voor taken in de transport- en bouwsector.

In veel landen hebben de transport- en bouwsectoren te kampen met een tekort aan personeel met de juiste vaardigheden. Onze beroepsopleidingen bieden kansen op werk binnen de lokale gemeenschap, terwijl de langetermijnontwikkeling van onze bedrijven gewaarborgd wordt.

De laatste jaren is de Volvo Group strategisch betrokken bij het ondersteunen van vakscholen in Afrika in samenwerking met strategische partners. Tot dusver hebben we scholen opgezet in Marokko, Zambia en Ethiopië.

Lees meer over onze Scholen in Afrika

Verhalen van over de hele wereld

De Volvo Group creëert een business area die speciaal gericht is op het versnellen van de elektrificatie

De nieuwe business area Volvo Energy zal de zakelijke stroom accu's tijdens hun levenscyclus, evenals het klantaanbod voor de laadinfrastructuur, binnen de Volvo Group versterken. Tegelijkertijd zal de milieu-impact van elektrische en hybride ...

De Volvo Group verbindt zich aan het initiatief Science Based Targets

De Volvo Group zet de volgende stap in het aanpassen en toekomstbestendig maken van het bedrijf in lijn met de ambities van het klimaatakkoord van Parijs. De ambitie van de Volvo Group is dat het bedrijf uiterlijk in 2050 netto nul emissies ...

Volvo Group introduceert Green Finance Framework

Volvo Group introduceert een Green Finance Framework voor de financiering van investeringen en projecten op het gebied van schoner transport. Dit raamwerk krijgt de classificatie 'donkergroen' van CICERO, het centrum voor internationaal klimaat- en ...

Downloaden

Het jaarrapport van de Volvo Group over 2020

Lees meer over hoe we het bedrijf en de maatschappij verder brengen in ons jaarrapport.

Het jaarlijkse duurzaamheidsrapport van de Volvo Group 2020(PDF, 10.6 MB)