Zorg voor het milieu

Zorg voor het milieu

Zorg voor het milieu is een kernwaarde van de Volvo Group. We streven ernaar om de negatieve effecten op het milieu van onze producten en activiteiten te verminderen.

Impact op het milieu door producten en services

Energiezuinige producten en oplossingen leveren aanzienlijke besparingen op voor onze klanten en hebben tegelijkertijd minder impact op het milieu. We kijken naar de impact op het milieu van alle stadia van de levenscyclus van een product: van de eerste schetsen op de tekentafel tot en met de gehele levensduur en het recyclen. Lees meer over onze oplossingen in het gedeelte R&D en innovaties.

De fabriek in Gent met drie windturbines op de locatie

Voetafdruk van activiteiten verkleinen

We streven ernaar de ecologische voetafdruk door onze activiteiten te verkleinen. Dit omvat de volgende aspecten:

  • Energie-efficiency
  • Het gebruik van natuurlijke grondstoffen
  • Waterbronnen
  • Uitstoot in de lucht
  • Afval
  • Het gebruik van chemicaliën
Continue verbeteringen

Continue verbeteringen

Volvo Group probeert met behulp van metingen en het stellen van doelen continue verbeteringen bereiken. Ook overwegen we alternatieven voor de bovengenoemde aspecten die gevolgen hebben voor het milieu. Door het nemen van voorzorgsmaatregelen kunnen we ook gezondheidsproblemen voorkomen. Lees meer over onze inspanningen in

Milieubeleid van de Volvo Group (PDF, 9,4 MB)
Metingen WWF

Metingen

De Volvo Group rapporteert milieugegevens sinds 1991. De laatste kwantitatieve gegevens worden gepresenteerd in het jaarlijkse duurzaamheidsrapport van de Volvo Group 2019 (PDF, 11.2 MB) en in de GRI (G4) Index (PDF, 3.6 MB). Volvo Group was de eerste autofabrikant die werd goedgekeurd conform het WWF Climate Savers-programma. Dit programma wil op korte termijn actie ondernemen in de strijd tegen klimaatverandering. Lees meer over de inzet en de resultaten op de pagina van het WWF.

Andere initiatieven op milieugebied

Sustainability targets

Sustainability Targets

Voor de Volvo Group bestaat duurzaamheid uit economische, ecologische en sociale dimensies. We werken aan oplossingen die al deze aspecten in overweging nemen. In 2001 sloot de Volvo Group zich aan bij het Global Compact-initiatief van de Verenigde Naties (VN) over verantwoord ondernemen. Hierdoor verplichten we ons om ons te houden aan de tien beginselen op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding.

Sustainability Targets
Informatiebladen over veiligheid

Info over chemische producten en gevaarlijke onderdelen

Informatiebladen over veiligheid

Ga naar de database met Informatiebladen over veiligheid