CSR en duurzaamheid

Welzijn vergroten door transportoplossingen vereist dat we waarde creëren voor de Volvo Group, onze belanghebbenden en de maatschappij in het algemeen. De benadering door de Volvo Group van sociale verantwoordelijkheid (oftewel Corporate Social Responsibility, CSR) en duurzaamheid is belangrijk voor het slagen hiervan. De aanpak voor CSR en duurzaamheid is onderverdeeld in drie delen: onze activiteiten in de waardeketen, duurzame transportoplossingen en onze rol in de maatschappij. Door te focussen op deze drie gebieden bouwen we veerkracht op en verminderen we het risico doordat CSR en duurzaamheid onderdeel worden van ons dagelijks werk.

Als ondertekenaar van de Global Compact van de VN, als partner in het WWF Climate Savers-programma en als voorstander van de VN-agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling kijken we naar mondiale trends en uitdagingen, internationale normen voor verantwoord zakelijk gedrag en verwachtingen van belanghebbenden bij het ontwikkelen van onze activiteiten.

Onze activiteiten in de waardeketen

Onze activiteiten in de waardeketen

We ontwikkelen, produceren en leveren verantwoorde en duurzame producten en diensten. We kijken met de ogen van de klant naar onze waardeketen en proberen zo onze strategische doelen te bereiken. Om te slagen is klantgerichtheid nodig bij elk besluit.

Klantgerichtheid vertaalt zich in het waarborgen van leveringen door langetermijnrelaties en een selectieproces op basis van kwaliteit, prijs en verantwoordelijk gedrag. Lees er meer over in de Volvo Group Supplier Portal. Voor onze distributie- en servicenetwerken zijn beschikbaarheid en bedrijfstijd van de klant voor ons eerste prioriteit.

Elke werknemer van de Volvo Group is verantwoordelijk om zich te houden aan de principes van onze Gedragscode. Door actief CSR en duurzaamheid te integreren in ons beleid en onze richtlijnen willen we de risico's verminderen, onze reputatie beschermen en uitzonderlijke talenten aantrekken.

Naar duurzaam transport

Voor toekomstige transportoplossingen geven we de prioriteit aan automatisering, connectiviteit, elektromobiliteit en alternatieve brandstoffen als essentiële factoren, omdat we van mening zijn dat die transportsector van nu zullen veranderen. Lees meer op de pagina R&D en Innovaties.

We hebben partnerschappen met toonaangevende instanties en particuliere belanghebbenden in de vorm van mondiaal gerespecteerde organisaties om het beste te halen uit onszelf, onze sector, en de maatschappij om te komen tot een duurzamere toekomst. We waren medevoorzitter van de United Nations High Level Advisory Group over duurzaam transport. We spelen ook een actieve rol in talloze lokale, regionale en grensoverschrijdende overheidsinitiatieven ter beoordeling van de levensvatbaarheid van duurzame transportsystemen. En we werken nauw samen met beleidsmakers om te komen tot infrastructurele ondersteuning van onze innovatieve oplossingen.

Onze rol in de maatschappij

Onze rol in de maatschappij

Transporten stimuleren groei, groei helpt de bedrijven van onze klanten vooruit, en de bedrijven van onze klanten helpen ons bedrijf verder. Voor de Volvo Group is het belangrijk invloed te hebben op het groeien naar een duurzame samenleving. We creëren sociale waarden door actieve betrokkenheid in de samenleving waarin we actief zijn.

De Volvo Group werkt met programma's voor sociale betrokkenheid die zijn gebaseerd op het principe van het creëren van gemeenschappelijke waarden. De programma's stimuleren strategische en slimme initiatieven, waarbij maatschappelijke belangen en bedrijfsbelangen worden behartigd door onze unieke middelen en expertise om daarmee de maximale waarde te creëren voor alle belanghebbenden. We hebben ook een fonds voor hulpverlening bij rampen opgezet, zodat we meteen ondersteuning kunnen bieden bij catastrofes waarbij onze hulp is gewenst.

Views-on-prosperity-icon

Visie op welzijn

Visie op welzijn

Transport en infrastructuur zijn nauw verbonden met maatschappelijke ontwikkelingen. Martin Lundstedt, CEO en President Volvo Group spreekt over hoe de Volvo Group welvaart verhoogt.

Visie op welzijn

Moderne logistiek is een vereiste voor ons economische welzijn: transport helpt armoede bestrijden. We dragen bij aan het welzijn op de weg, in het terrein, in de stad en op het water.

Welzijn in de praktijk

De Volvo Group creëert een business area die speciaal gericht is op het versnellen van de elektrificatie

De nieuwe business area Volvo Energy zal de zakelijke stroom accu's tijdens hun levenscyclus, evenals het klantaanbod voor de laadinfrastructuur, binnen de Volvo Group versterken. Tegelijkertijd zal de milieu-impact van elektrische en hybride ...

De Volvo Group verbindt zich aan het initiatief Science Based Targets

De Volvo Group zet de volgende stap in het aanpassen en toekomstbestendig maken van het bedrijf in lijn met de ambities van het klimaatakkoord van Parijs. De ambitie van de Volvo Group is dat het bedrijf uiterlijk in 2050 netto nul emissies ...

Volvo Group introduceert Green Finance Framework

Volvo Group introduceert een Green Finance Framework voor de financiering van investeringen en projecten op het gebied van schoner transport. Dit raamwerk krijgt de classificatie 'donkergroen' van CICERO, het centrum voor internationaal klimaat- en ...

De Gedragscode en andere beleidsregels

De kern van wat we doen

Onze Gedragscode

Meer informatie

Relevante links

Het bedrijf en de maatschappij verder brengen
Informatiebladen over veiligheid
Wie zijn we